fbpx

Όροι & Προϋποθέσεις

Ενιαίοι Όροι Συμμετοχής Ταξιδιώτη σε Οργανωμένα Ταξίδια, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 339/1996, σύμφωνα με την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ.

Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, προτού εγγραφείτε σε ένα από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού μας γραφείου προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την άνευ όρων αποδοχή από τους ταξιδιώτες των Γενικών Όρων Συμμετοχής σύμφωνα με το P.D. 339/1996.Σημειώνουμε επίσης ότι οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αναφέρουν τις γενικές πληροφορίες και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο μερών του πακέτου, ενώ οι συγκεκριμένες και συγκεκριμένες πληροφορίες (προορισμοί, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, διαμονή, επισκέψεις, κ.λπ.), που αφορούν κάθε οργανωμένο ταξίδι ξεχωριστά, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το τρέχον έντυπο πρόγραμμα του γραφείου μας και τον σχετικό τιμοκατάλογο.

1. Διοργανωτής

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «dreamlifetravel ΟΕ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ», με έδρα την Αθήνα, Οδός. Πετμεζά 3, 117 42, ειδικό σήμα ΕΟΤ με αριθμό 0206Ε62000296501 και εφεξής καλούμενο «τουριστικό γραφείο» είναι μέλος της Ένωσης Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων στην Ελλάδα, είναι οργανωτής ταξιδιών, είτε μόνος είτε σε κοινοπραξία με άλλα ταξιδιωτικά γραφεία και ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μέσων μεταφοράς, με τελικό σκοπό την πώληση αυτών των οργανωμένων ταξιδιών στον ταξιδιώτη-εκδρομέα.

2. Γενικά

Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα έντυπα προγράμματα συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

3. Εγγραφή – Συμμετοχή σε οργανωμένα ταξίδια

Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax και τηλέφωνο , με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 7 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση .Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. O συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού.

Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεση τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί.

4. Τιμές ταξιδιού – Χρεώσεις κ.λπ.

Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στην τρέχουσα μορφή του γραφείου μας. Οι τιμές ταξιδιού υπολογίζονται την ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου / εντύπου μας με βάση το κόστος των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επιπλέον χρεώσεις, φόρους και άλλα έξοδα, τη συναλλαγματική ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ, καθώς και οποιαδήποτε άλλος παράγοντας κόστους. Το ταξιδιωτικό γραφείο, αφού εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τις τιμές όταν αλλάζουν οι παραπάνω παράγοντες κόστους.

Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό {πάνω από 10% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να τού επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει.

Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (γιο ηλικίες 2-12 ετών και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα).

Η υπηρεσία μας είναι δωρεάν, διότι, σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη, δεν θα σας χρεώσουμε για την υπηρεσία μας ούτε θα προσθέσουμε επιπλέον χρεώσεις (κράτηση) στην τιμή του δωματίου.

5. Υποχρεώσεις – Αρμοδιότητες Τουριστικού Γραφείου

Το ταξιδιωτικό γραφείο έχει την υποχρέωση να συντονίζει και να εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που έχει στους ταξιδιώτες. Το ταξιδιωτικό γραφείο, αφού έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες πρόβλεψης και φροντίδας, δεν είναι υπεύθυνο για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και συνεργατών τους, καθώς και για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων διαφόρων μέσων μεταφοράς (αεροπλάνα, πλοία , τρένα κ.λπ.) λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών λόγω τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτιών.

Το τουριστικό γραφείο δεν μπορεί, επίσης, να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters ) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων λόγω της πιθανότητας αυτής μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, Τονίζεται ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση η πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, θα εξαντλήσει, πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως.

Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγηση του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, το τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Μετά την αναχώρηση του πελάτη εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού αποζημίωση περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.

Η αποζημίωση που βασίζεται στη μη εκτέλεση ή την ακατάλληλη εκτέλεση των οφελών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται στο διπλάσιο της αξίας της ατομικής τιμής του ταξιδιού. Για να είναι οικονομικά αποδοτικό-ένα οργανωμένο ταξίδι απαιτεί τουλάχιστον 20 (είκοσι) συμμετέχοντες. Εάν δεν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και πρέπει να ενημερώσει τους καταναλωτές που είχαν εγγραφεί σε αυτό και να επιστρέψει τα χρήματα που είχαν πληρώσει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση στον ταξιδιώτη. Οι εγκαταστάσεις που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό μας γραφείο ή διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον είναι τελικά δυνατό εφαρμόστε τα. είναι υπεύθυνος για τις προαιρετικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από αυτούς.

6. Υποχρεώσεις – Ευθύνες Ταξιδιώτη

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά ,για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευση τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.) αν η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας.

Στην περίπτωση αυτή, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει σ’ αυτό. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση σας.

Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας.

Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού λόγω καθυστέρησης ταυ ταξιδιώτη συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα με δικά του έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα για την επανασύνδεση τους με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ίδιους τους ταξιδιώτες, το δε τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό.

Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωρήσει από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία άλλη υπηρεσία ή αποζημίωση και την ευθύνη και τα έξοδα οποιουδήποτε ταξιδιού εκτός της ομάδας βαρύνουν αυτόν. Με τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν είναι υπεύθυνο για υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών που δεν παρέχονται στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειάς του. Σε περίπτωση που ο πελάτης εμποδιστεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει, μπορεί να αναθέσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για θαλάσσια μεταφορά η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση.

Σε περίπτωση τυχόν ανεξόφλητου υπολοίπου του ποσού ή πιθανών πρόσθετων δαπανών από την ανάθεση, ο εκχωρητής και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον στο γραφείο μας για την πληρωμή τους. Ειδικά στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης εάν αυτό είναι δυνατό κατά περίπτωση. Το ταξιδιωτικό γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό. Η υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης που προκύπτει θα γίνει σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται εδώ.

7. Ξενοδοχεία – Διαμονή / Πλοία και άλλα μέσα μεταφοράς 

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο . Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή σπαστό ντιβάνι.Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 13:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση.

Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφ’ όσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για ολη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.

Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει εδώ να γνωρίζετε, ότι στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση και στις οδικές εκδρομές δηλώνουν την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και την θέα από το πούλμαν του αξιοθέατου σημείου κτηρίου αντιστοίχως.

Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής έχει χρονική διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η διάρκεια μισής μέρας επίσκεψης/εκδρομής έχει χρονική διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι αεροπορικές εταιρείες και για τους δικούς τους λόγους ορισμένες φορές ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη.

8. Διαβατήρια, Θεωρήσεις Εισόδου (VISA) & Υγειονομικές Διατυπώσεις

Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο ελληνικό διαβατήριο, το οποίο έχει εκδοθεί από το 2006. Οι χώρες της ζώνης Σένγκεν δέχονται επίσης τις νέες ταυτότητες. Το γραφείο μας συνιστά να έχετε το διαβατήριό σας έγκυρο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τουλάχιστον μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία της επιστροφής σας. Ορισμένες χώρες απαιτούν τα διαβατήρια των ταξιδιωτών να λήγουν τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά την ώρα άφιξής τους. Το ταξιδιωτικό γραφείο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή / και θεώρησή τους, αλλά -ακόμα και αν παρέχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη έγκριση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης.

Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας έγγραφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω, όμως, και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

9. Ασφάλιση

Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.

Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεση του ταξιδιώτη στο λογιστήριο του γραφείου μας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την οποία προτείνει ανεπιφύλακτα το γραφείο μας. Επίσης, σε περίπτωση ασθένειάς σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον Ασφαλιστικό σας φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας»

10. Αποσκευές

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές.

Στα αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην οικονομική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50 Χ 40 Χ 25).

11. Ακυρώσεις

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο άρθρο6 των Γενικών όρων συμμέτοχης ), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:

  • 15 ημέρες πριν την αναχώρηση 20 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 40 € για ταξίδια στο εξωτερικό, ανά άτομο, για διοικητικά έξοδα. * 15 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

  • 10 έως 05 ημέρες πριν την αναχώρηση : 60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

  • 05 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show- μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

  • Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρου* των συμβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή κρουαζιέρα.

  • Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά που οφείλει δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

12. Ρύθμιση Διαφορών

Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του HATTA και να ζητήσουν την μεσολάβηση της .Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

elGreek